contributie seizoen 2020-2021

CONTRIBUTIE OVERZICHT SV LAKE VALLEY SEIZOEN 2020 - 2021

 

CONTRIBUTIE VOOR JEUGDLEDEN

CONTRIBUTIE VOOR JEUGDLEDEN (ENKEL TRAINEN) (*)

CONTRIBUTIE VOOR SENIOREN (**)

CONTRIBUTIE VOOR SENIOREN + (***)

CONTRIBUTIE VOOR STEUNEND LID

KNVB BOETES (****)

€ 177,50 PER SEIZOEN

€ 142,50 PER SEIZOEN

€ 125,00 PER SEIZOEN

€ 110,00 PER SEIZOEN

€  50,00 PER SEIZOEN

€ WERKELIJKE KOSTENOPMERKINGEN :

 

(*)                 SV LAKE VALLEY HEEFT MAAR ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR VOOR JEUGDLEDEN DIE ENKEL KOMEN TRAINEN

(**)                RECREANTENTEAMS MET MINIMAAL 8 SENIOREN LEDEN EN 2 STEUNENDE LEDEN.

(***)               RECREANTENTEAMS MET MEER DAN 10 SENIOREN LEDEN

(****)              BOETES DIE TOEGEKEND ZIJN VANUIT DE KNVB WORDEN DOOR DE TRAINER EN SECRETARIS PER INCIDENT BESPROKEN. 

                      OP BASIS VAN HET GENOMEN BESLUIT ZAL EEN BOETE WEL OF NIET DOORBELAST WORDEN NAAR DE BETREFFENDE SPELER OF TEAM


VOOR NIEUWE LEDEN DIE TIJDENS EEN LOPEND SEIZOEN LID WORDEN GELDEN DEZELFDE CONTRIBUTIE TARIEVEN. BIJ LEDEN DIE VANAF 1 FEBRUARI LID WORDEN WORDT EEN EENMALIGE KORTING VAN 50% IN MINDERING GEBRACHT OP BOVENSTAANDE TARIEVEN.